Szukają Państwo opiekacza o ilości palników?
Szkolenie gratis!
Prowadzimy szkolenia dla właścicieli oraz ich pracowników w naszych lokalach (bez dodatkowych kosztów). Szkolenie obejmuje wiedze teoretyczną i praktyczną z zakresu potrzebnego do samodzielnego przygotowania potraw, sosów, sałatek.
A A A

regulamin

Regulamin

1. Właścicielami strony kebaby.pl jest firma Kebaby.pl s.c. zarejestrowana pod adresem ul. Głolgowska 273, 60-104 Poznań; posiadającą NIP:782-22-80-621,

zwana dalej „kebaby.pl”.

2. Adres korespondencyjny kebaby.pl : ul. Głolgowska 273, 60-104 Poznań.

3. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Firma kebaby.pl nie prowadzi sprzedaży na odległość za pomocą strony www, niniejsza strona służy prezentacji oferty i możliwości dokonywania zapytań ofertowych (wycen).

 

II. Oferta.

1. Artykuły oferowane przez kebaby.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

2. Wszystkie ceny prezentowane w stronaie kebaby.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Faktura VAT wystawiana będzie na indywidualne życzenie Klienta, co należy zaznaczyć podczas dokonywania wyceny w polu "Dodatkowe informacje" lub poprzez bezpośredni kontakt z obsługą strony.

3. kebaby.pl zastrzegają sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

4. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie potwierdzającej składanie zapytań ofertowych.

5. Wygląd artykułów prezentowanych na zdjęciach w stronaie kebaby.pl może nieznacznie odbiegac od rzeczywistości.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych kebaby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

III. Zasady dokonywania zapytań ofertowych.

1. Firma kebaby.pl prowadzi wyceny zamówień poprzez serwis http://sklep.kebaby.pl.

2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta wyceny jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie dokonywania wyceny. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie pól formularza. strona kebaby.pl ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji wyceny. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

3. wyceny mogą być składane telefonicznie lub poprzez email.

4. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, kebaby.pl zastrzegają sobie prawo do usunięcia wyceny.

5. wyceny są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

6. Za moment przyjęcia wyceny uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email przez kebaby.pl z potwierdzeniem złożonego wyceny.

7. Warunkiem zrealizowania wyceny jest występowanie towaru w magazynie i/lub u dostawców stronau.

8. Klient stronau kebaby.pl jest informowany o stanie realizacji jego wyceny. W razie braku danego produktu zostanie on uprzedzony o możliwości zmiany wyceny, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu wyceny.

9. strona kebaby.pl przyjmuje wyceny 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. wyceny złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia wyceny.

10. Wysyłając zamówienie do kebaby.pl kupujący oświadcza iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

 

IV. Płatność za zamówione towary.

1. W kebaby.pl Klient może dokonać płatności przy odbiorze towaru płacąc na poczcie lub kurierowi.

2. Nie ma mozliwości dokonywania płatności on-line.

 

V. Zasady dostawy zamówień.

1. strona kebaby.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres umieszczony w formularzu wyceny.

2. Koszt przesyłki pokrywa Klient. W przeciwnym wypadku kebaby.pl poinformuje Klienta o przejęciu tego kosztu na siebie.

3. Czas dostawy towaru, na który składa się otrzymanie produktu od dystrybutora i wysyłka do Klienta, nie przekracza 10 dni roboczych.

 

VI. Gwarancje, reklamacje i zwroty towaru.

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie kebaby.pl objęte są gwarancją producenta.

2. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 10 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając dowód zakupu.

3. strona kebaby.pl zastrzega sobie prawo 10 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

4. Klient  kebaby.pl ma prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar należy wysłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z całą jego zawartością oraz załączonym dowodem lub kserem dowodu zakupu. Zwrot pieniędzy w kwocie równej cenie jaką Klient zapłacił za dany produkt będzie przesłany w ciągu 5 dni roboczych przelewem na numer konta bankowego Klienta.

5. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez strona kebaby.pl zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze stronau.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. strona kebaby.pl zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu.

2. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin obowiązującymi są przepisy kodeksu cywilnego.